Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” atgādina, ka karstā ūdens skaitītāju rādījumus elektroniski klientu portālā iespējams ziņot katru mēnesi no 25. datuma līdz mēneša pēdējam datumam.
Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” informē, ka ir pabeigts 2015.gadā īstenotais projekts „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”. 

Karstā ūdens kalkulators

m3
cena, EUR/m3 4.081
PVN 12%, EUR 0
summa kopā, EUR 0
Aprēķināt