Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta pateicību par 2015. gadā veiktajām iemaksām valsts budžetā, kā arī godprātīgo un atbildīgo attieksmi pret nodokļu saistību izpildi un valsts ekonomiku kopumā.
VASARAS SEZONĀ (no 01.05.2016.) 1m3 aukstā ūdens uzsildīšanai nepieciešamais siltumenerģijas daudzums būs 0,047 MWh/m3  līdzšinējo  0,07 MWh/m3 vietā.