Lai mazinātu maksājumu apmēru apkures sezonas laikā, pašvaldības SIA „Ventspils siltums” saviem klientiem piedāvā ērtu risinājumu  -   avansa maksājumu veikšanu vasaras mēnešos.
Lai arī tradicionāli apkures sezona tiek uzsākta oktobra vidū, tomēr, iestājoties vēsākiem laika apstākļiem,  par apkures sezonas uzsākšanu iedzīvotāji var lemt jebkurā sev vēlamā laikā
16.augustā, no plkst. 9.00 līdz plkst.17.00 būs pārtraukta karstā ūdens padeve dzīvojamām mājām Raiņa ielā 4 un Raiņa ielā 15.