Īstenojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, iespējams panākt siltumenerģijas ietaupījumu ne mazāk kā 20 – 30% apmērā.
Turpinām attīstīties, uzlabot tehnoloģiskos risinājumus, lai taupīgāk izmantotu resursus.
Šā gada martā siltumenerģijas tarifs Ventspilī tika samazināts no 58,30 EUR/MWh līdz 54,90 EUR/MWh