Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” informē, ka ar Regulatora lēmumu ir noteikts siltumenerģijas gala tarifs – 59,58 EUR/MWh bez pievienotās vērtības nodokļa
PSIA “Ventspils siltums” informē, ka saistībā ar dūmgāzu kondensatora nodošanu ekspluatācijā, Ventspils Reģionālā vides pārvaldē ir iesniegts pieteikums grozījumiem B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā katlu mājā Brīvības iela 38.
Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” aicina savus klientus izmantot jaunu iespēju – ziņot karstā ūdens patēriņu elektroniski.    

Eiro kalkulators

m3
cena, EUR/m3 4.17
PVN 12%, EUR 0
summa kopā, EUR 0
Aprēķināt