Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” informē, ka ar Regulatora lēmumu ir noteikts siltumenerģijas gala tarifs – 59,58 EUR/MWh bez pievienotās vērtības nodokļa
Saskaņā ar PSIA „Ventspils siltums” apkopotajiem datiem, siltumenerģijas patēriņš apkurei 2014.gada decembrī bijis vidēji par  15% lielāks nekā pērn šajā pašā laika posmā. Jāatzīmē, ka šogad vidējā ārgaisa temperatūra bija par 2,7 grādiem zemāka nekā 2013.gada decembrī.
PSIA „Ventspils siltums” informē, ka no uzņēmuma neatkarīgu iemeslu dēļ aprēķinu sagatavošana par decembra mēnesi aizkavēsies.  

Eiro kalkulators

m3
cena, EUR/m3 4.17
PVN 12%, EUR 0
summa kopā, EUR 0
Aprēķināt