Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” informē, ka ar Regulatora lēmumu ir noteikts siltumenerģijas gala tarifs – 59,58 EUR/MWh bez pievienotās vērtības nodokļa
Iestājoties aukstiem laikapstākļiem, jautājumi par siltumu kļūst īpaši aktuāli. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par siltumenerģijas ražošanu PSIA "Ventspils siltums" ir izstrādājis animācijas video. 
Karjeras nedēļas ietvaros Ventspils skolēni iepazinās ar pašvaldības SIA “Ventspils siltums” ikdienu.

Eiro kalkulators

m3
cena, EUR/m3 4.17
PVN 12%, EUR 0
summa kopā, EUR 0
Aprēķināt