Ar 2015.gada 1.jūliju spēkā ir siltumenerģijas tarifs
Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2015. gada 30.septembrī noslēdza līgumu ar SIA „PILSBŪVE” par katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukciju.
Pašvaldības SIA  „Ventspils siltums”  aicina pievienoties savai komandai uz noteiktu laiku SILTUMENERĢĒTIKAS SPECIĀLISTU

Karstā ūdens kalkulators

m3
cena, EUR/m3 4.081
PVN 12%, EUR 0
summa kopā, EUR 0
Aprēķināt