Latvija sākas mūsu sirdīs, tāpēc sargāsim to kā vislielāko dārgumu!  Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" sveic savus klientus valsts svētkos, vēlot sirdssiltus kopā būšanas mirkļus - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā !
Uzņēmums Ventspils siltums iepazīstas ar citu valstu pieredzi, izmantojot siltumenerģijas nodrošināšanai no atkritumiem iegūto kurināmo (NAIK).
Tuvojoties apkures sezonas noslēgumam, iedzīvotāji, vienojoties ar mājas apsaimniekotāju, paši var noteikt apkures sezonas ilgumu un atslēgt centralizēto siltumapgādi sev vēlamā laikā, jo siltumapgādes pakalpojuma pieejamību uzņēmumsnodrošina visa gada garumā, neatkarīgi no laika apstākļiem