Tuvojoties valsts svētkiem, vēlam, lai ikviens izjustu lepnumu par sevi un par savu valsti.
Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” siltumtrases izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbus veiks par saviem līdzekļiem 79 769 eiro apmērā.
Šādu paziņojumu uzņēmums saviem klientiem nosūta ik gadu, lai pāriecinātos par to, vai savstarpējie norēķini grāmatvedības uzskaitē tiek atspoguļoti korekti