Sev interesējošus jautājumus iedzīvotāji ik darba dienu var noskaidrot pa tālruni 636 00800 vai arī elektroniski pa e-pastu siltums.abonenti@ventspils.lv
Klienti speciālistu konsultācijas var saņemt gan pa e-pastu siltums.abonenti@ventspils.lv, gan darba laikā pa tālruni 636 00800. 
Detalizētu informāciju par centralizētai apkures sistēmai pieslēgto ēku siltumenerģijas patēriņu ik mēnesi var aplūkot mājas lapas sadaļā E-Pakalpojumi