Ventspilī visi siltumapgādes tīkli ir 100% rekonstruēti, ar rūpnieciski izolētām caurulēm
Siltumtrases būvniecība, kas paredzēta Zinātnes un inovāciju centra nodrošināšanai ar centralizēto siltumapgādi, tiks īstenota ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Saistībā ar  Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienām, uzņēmums „Ventspils Siltums” aicina iezīvotājus pievērst uzmanību izmaiņām  Abonentu daļas k