19.jūlijā būs pārtraukta karstā ūdens padeve dzīvojamām mājām Talsu, Dzintaru un P.Stradiņa ielās
Saistībā ar plānoto siltumtrases rekonstrukciju Celtnieku ielas iekškvartālā un pieslēgumu maģistrālajam siltumtīklam uz laiku būs pārtraukta karstā ūdens piegāde dzīvojamām ēkām Celtnieku ielā 3; 3a un 5.
Piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu Ventspilī plānots izbūvēt 11 jaunus siltumtīklu posmus.