Lai uzlabotu Abonentu daļas pieejamību personām ar kustību traucējumiem, līdzās kāpnēm tiks ierīkots speciāls pacēlājs
Jaunas siltumtrases būvniecība vairāk nekā 170 metru garumā tiek īstenota ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu
Vecpilsētā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tiek būvēti jauni siltumtīkli vairāk nekā 100 metru garumā.