Iepirkuma procedūras rezultātā tiesības sniegt būvuzraudzības pakalpojumu 16 012,54 EUR apmērā piešķirtas A/S „Inspecta Latvia”. 
Uzņēmums „Ventspils siltums” pēdējā maija piektdienā aicina interesentus apmeklēt Atvērto durvju dienu un izbaudīt vakara pastaigu Brīvības ielā.
Uzņēmums „Ventspils siltums”  parakstījis būvdarbu līgumus ar SIA „WESEMANN” par esošo siltumtrašu rekonstrukciju