Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” mājas lapā www.ventspilssiltums.lv, sadaļā “Klientu portāls” no kura klients var  nosūtīt e-pastu uzņēmumam, tehnisku iemeslu dēļ nedarbojas.
Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” aicina savus klientus izmantot iespēju paziņot karstā ūdens patēriņu elektroniski.
Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” plānoto siltumtrašu rekonstrukcijas  darbu dēļ būs pārtraukta karstā ūdens piegāde noteiktos laika posmos šādās adresēs:

Karstā ūdens kalkulators

m3
cena, EUR/m3 4.17
PVN 12%, EUR 0
summa kopā, EUR 0
Aprēķināt