Noslēdzies noteiktais jaunās norēķinu kārtības ieviešanas pārejas periods
Uzņēmums „Ventspils siltums” aizvadītās apkures sezonas laikā klientiem nodrošinājis stabilu un nepārtrauktu siltumenerģijas pakalpojuma pieejamību.
VASARAS SEZONĀ (no 01.05.2016.) 1m3 aukstā ūdens uzsildīšanai nepieciešamais siltumenerģijas daudzums būs 0,047 MWh/m3  līdzšinējo  0,07 MWh/m3 vietā.