Par mums

 

PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS"

 

Pašvaldības SIA “Ventspils Siltums” darbība vērsta uz ekonomiski pamatotu siltumenerģijas ražošanas procesa nodrošināšanu - siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību.

Uzņēmuma galvenais uzdevums ir nodrošināt videi draudzīgu un efektīvu  siltumenerģijas ražošanu un piegādi, kā arī nepārtrauktu un ilgtspējīgu pakalpojuma nodrošināšanu Ventspils iedzīvotājiem, kuri izvēlējušies centralizētās siltumapgādes pieslēgumu.