Siltumapgādes sistēmas bojājumi vai avārijas

 

Iedzīvotāji par pilsētas siltumapgādes sistēmas avāriju, ja uz ielas tiek novērota karstā ūdens noplūde vai vizuāli manāmi karstā ūdens tvaiki, var ziņot pa tālruni 63627905 vai mob.tālr. 29213164.

Saņemot ziņojumu:

  • par pilsētas siltumtīklu bojājumiem, tiek novērtēta situācija un nepieciešamības gadījumā lokalizēts bojājums. Atsevišķos gadījumos par siltumtīklu bojājumiem tiek informēta uzņēmuma vadība, iesaistot bojājumu novēršanas organizēšanā un vadīšanā
  • par ēkas siltumapgādes sistēmas bojājumiem, tiek novērtēta situācija un nepieciešamības gadījumā ēkas siltumapgādes sistēma tiek atslēgta  no pilsētas siltumtīkliem. Par situāciju tiek informēts ēkas pārvaldnieks, kurš  organizē defekta novēršanu un sistēmas normālas darbības atjaunošanu.