Karstā ūdens sagatavošanai patērētās siltumenerģijas starpības piemērošana

2021-04-23

Uzņēmums “Ventspils siltums” joprojām ik pa laikam saņem iedzīvotāju jautājumus par karstā ūdens patēriņa starpības piemērošanu.

Skaidrojot patēriņa starpības piemērošanas kārtību, vēlamies vērst uzmanību, ka maksājums tiek piemērots nevis par  izlietoto karstā ūdens daudzumu, bet gan par patērēto siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai.

Šāds lēmums tika pieņemts 2016. gada sākumā, pamatojoties uz 2015. gada 30. novembra grozījumiem Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, kad Ventspils pilsētā spēkā stājās norēķinu kartība par komunālajiem pakalpojumiem. Šī noreķinu kārtība paredz, ka katra pakalpojuma saņēmēja (klienta) maksājamo daļu pašvaldības SIA „Ventspils siltums” aprēķina saskaņā ar MK 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 noteiktajiem kritērijiem un METODIKU, ko dzīvojamās mājas īpašnieku kopsapulcē izvēlējušies un noteikuši paši iedzīvotāji, kā arī LĪGUMU, ko dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā noslēdzis mājas pārvaldnieks ar pašvaldības SIA „Ventspils siltums”.

Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašnieki, slēdzot līgumu par dzīvojamai ēkai nepieciešamo siltumenerģijas piegādes pakalpojumu, ir ietvēruši jau konkrētus maksājamās daļas aprēķināšanas kritērijus un metodiku, paredzot arī patēriņa starpību sadali, ja mājas kopējā karstā ūdens kontrolskaitītāja rādījumi nesakrīt ar iedzīvotāju individuālo karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu kopsummu.

Vēršam uzmanību, ka MK Noteikumu Nr. 524 10. punkts paredz, ka dzīvokļa īpašniekiem ir tiesības mainīt noteikto kārtību un vienoties par karstā ūdens sagatavošanai izlietotās siltumenerģijas starpības segšanu. Lai veiktu izmaiņas līdz šim noteiktajā kārtībā, dzīvokļu īpašniekiem ar priekšlikumu par starpības samaksas kārtības maiņu ir jāvēršas pie mājas apsaimniekotāja.