"Ventspils siltuma" velosezonas atklāšana 2018

Piektdien, 1.jūnijā, pēc spraigas darba nedēļas pašvaldības SIA "Ventspils siltums" kolektīvs devās tradicionālajā atpūtas velobraucienā - šoreiz pa labiekārtoto veloceliņu apkārt Būšnieku ezeram, kas ir brīnišķīgs aktīvās atpūtas objekts.

Jaunizveidotais veloceliņš šķērso dabas liegumu “Būšnieku ezera krasts”, kas iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000 tīklā.

Mēs par aktīvu un videi draudzīgu dzīvesveidu!