Uzņēmuma "Ventspils siltums" 50.gadu jubileja

 

2015.gadā uzņēmumam "Ventspils siltums" apritēja 50. gadi. Par uzņēmuma dibināšanas dienu tiek uzskatīts 1965. gada 30. jūlijs, kad ar Ventspils pilsētas izpildu komitejas Dzīvokļu un komunālās saimniecības pavēli tika izveidota Ventspils Apvienoto rajonu katlu māju un siltumtīklu direkcija.