Palīdzība maznodrošinātajiem

 

Ventspils pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem ir iespējams saņemt plašu sociālo palīdzību, tajā skaitā dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai, kas dod iespēju ievērojami samazināt ikmēneša maksājumus par siltumenerģiju.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā, dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai un pabalstu kurināmā iegādei var saņemt:

  • trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas);
  • atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojoši invalīdi, kuriem nav Civillikumā noteikto apgādnieku (nav bērnu, mazbērnu), ja viņu ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 261,89 EUR mēnesī (neskaitot piemaksu pie pensijas).

 

Izvērtējot pabalsta piešķiršanas apmēru, tiek ņemta vērā dzīvokļa kompensējamā platība. Vienistabas dzīvoklī kompensācija tiek piešķirta dzīvokļa kopējās platības apmērā, savukārt divu un vairāku istabu dzīvoklī – rēķinot 27 m2 uz pirmo personu un 15 m2 uz katru nākamo personu, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.

Trūcīgām un maznodrošinātām personām pabalsta apmērs ir 55% apmērā no maksājuma summas mēnesī par centrālo apkuri dzīvokļa kompensējamā platībā, kā arī par cirkulācijas nodrošināšanu un karstā ūdens sagatavošanu, bet  ne vairāk kā  2  m3 mēnesī vienai personai.

Trūcīgām un maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm pabalsta apmērs ir noteikts lielāks:

  •  ģimenēm ar trīs līdz pieciem bērniem - 60% apmērā;
  •  ģimenēm ar sešiem un vairāk bērniem - 100% apmērā. 

 

Papildu informāciju par iespējām saņemt pašvaldības atbalstu siltumenerģijas patēriņa segšanai vai citu pašvaldības palīdzību, var saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 vai Sociālā dienesta Pārventas filiālē Talsu ielā 39. Tālrunis uzziņām 636 01210 vai 63663001.